Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2019/S 228-558620

Kort beskrivelse

Slots- og Kulturstyrelsen udbyder 3 entrepriseaftaler i forbindelse med Nyborg Slot - Kongefløj - etape 2. Nyborg Slot, Slotsgade 34, 5800 Nyborg

- 2.1 Murerentreprisen omfatter i hovedtræk: terrændæk, teglgulve, ildsteder, udvendig trappe, istandsættelse af murværk, volclay membran og kalkede overflader,

- 2.2 Tømrerentreprisen omfatter i hovedtræk: byggepladsarbejder, nedbrydning af trappe, CLT-dæk, enkelte stål bjælker/ søjler, isolering af tagrum, plankegulve og nye brædder i lofter,

- 2.7 El-entreprisen omfatter i hovedtræk: hovedledning, gruppekabler, tavler, potential udligning, føringsveje, 230/ 400 V installationer, belysning, lysinstallationer, sikkerhedsbelysning, UPS-anlæg, datainstallationer, byggepladsstrøm.

Læs mere
Ordregiver Slots- og Kulturstyrelsen
Annonceret 26-11-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 26-11-2019 kl. 11.00
Deadline 17-12-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:558620-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK, Fyn
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (19-11-2019)

Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2019/S 223-545966

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:545966-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Slots- og Kulturstyrelsen udbyder 3 entrepriseaftaler i forbindelse med Nyborg Slot - Kongefløj - etape 2. Nyborg Slot, Slotsgade 34, 5800 Nyborg

2.1 Murerentreprisen omfatter i hovedtræk: terrændæk, teglgulve, ildsteder, udvendig trappe, istandsættelse af murværk, volclay membran og kalkede overflader.

2.2 Tømrerentreprisen omfatter i hovedtræk: byggepladsarbejder, nedbrydning af trappe, CLT-dæk, enkelte stål bjælker/ søjler, isolering af tagrum, plankegulve og nye brædder i lofter.

2.7 El-entreprisen omfatter i hovedtræk: hovedledning, gruppekabler, tavler, potentialudligning, føringsveje, 230/ 400 V installationer, belysning, lysinstallationer, sikkerhedsbelysning, UPS-anlæg, datainstallationer, byggepladsstrøm.

Læs mere
Ordregiver Slots- og Kulturstyrelsen
Annonceret 19-11-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 19-11-2019 kl. 11.00
Deadline 17-12-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:545966-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK, Fyn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse