Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Rengøring 2019/S 220-539860

Kort beskrivelse

Rengøringsservice (trappevask) og vinduespolering for ca. 40 afdelinger under NordVestBO i hhv Holstebro (3 afd som option), Struer (option) og Ulfborg (option), derudover omfattes administrationsbygninger, 1 plejehjem (option) og 1 lægehus (option). Udbydes samlet i én delaftale. Rengøringsservice omfatter indvendig lokalerengøring, herunder trappevask og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Vinduespolering omfatter polering af ind- og udvendigt facadeglas og internt glas. Rengøringsservice bliver på nuværende tidspunkt udført af eksterne leverandører – dog ikke på lokationer i Stuer, hvor det er eget personale (udbuddets omfang fremgår af bilag A til udbudsbetingelserne). Vinduespolering bliver på nuværende tidspunkt udført af eksterne leverandører (udbuddets omfang fremgår af bilag A til nærværende udbudsbetingelser). Kontraktbilag 3: Kravspecifikation indeholder en uddybende beskrivelse af den udbudte ydelse.

Læs mere
Ordregiver NordVestBO
Annonceret 14-11-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 14-11-2019 kl. 11.00
Deadline 11-12-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:539860-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Vestjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse