Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder 2019/S 248-616658

Kort beskrivelse

Udbud vedrørende leverance af Marinegasolie (MGO) til Færgeselskabet Læsø K/S. Færgeselskabet Læsø K/S, der er ejet af Læsø Kommune, driver 2 færger, som sejler mellem Frederikshavn og Vesterø. Leveringen af marinegasolie sker derfor kontinuerligt fordelt over hele året. Nærværende udbudte kontrakt omfatter kun leverance af Marinegasolie (MGO) til færgedriften og leverancer til færgerne. Kontrakten har en varighed af 2 år startende den 1.2.2020 til og med den 31.1.2022 med en option på forlængelse på 1 år.

Færgeselskabet Læsø K/S sender opgaven i udbud, men selskabet opløses pr. 1.1.2020 som selskabsform, og fra 1.1.2020 drives læsøfærgen kommunalt af Læsø Kommune. Aftalen indgås derfor i 2020 med Læsø Kommune som kontraktuel aftalepartner. Der henvises til udbudsbetingelserne og kontraktudkastet.

Læs mere
Ordregiver Færgeselskabet Læsø K/S
Annonceret 24-12-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 24-12-2019 kl. 11.00
Deadline 20-01-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:616658-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed (10-12-2019)

Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder 2019/S 238-584987

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:584987-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Udbud vedrørende leverance af Marinegasolie (MGO) til Færgeselskabet Læsø K/S. Færgeselskabet Læsø K/S, der er ejet af Læsø Kommune, driver 2 færger, som sejler mellem Frederikshavn og Vesterø. Leveringen af marinegasolie sker derfor kontinuerligt fordelt over hele året. Nærværende udbudte kontrakt omfatter kun leverance af Marinegasolie (MGO) til færgedriften og leverancer til færgerne. Kontrakten har en varighed af 2 år startende den 1.2.2020 til og med den 31.1.2022 med en option på forlængelse på 1 år.

Færgeselskabet Læsø K/S sender opgaven i udbud, men selskabet opløses pr. 1.1.2020 som selskabsform, og fra 1.1.2020 drives læsøfærgen kommunalt af Læsø Kommune. Aftalen indgås derfor i 2020 med Læsø Kommune som kontraktuel aftalepartner. Der henvises til udbudsbetingelserne og kontraktudkastet.

Læs mere
Ordregiver Færgeselskabet Læsø K/S
Annonceret 10-12-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 10-12-2019 kl. 11.00
Deadline 10-01-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:584987-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed

Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed (13-11-2019)

Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder 2019/S 219-538455

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:538455-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Udbud vedrørende leverance af Marinegasolie (MGO) til Færgeselskabet Læsø K/S. Færgeselskabet Læsø K/S, der er ejet af Læsø Kommune, driver 2 færger, som sejler mellem Frederikshavn og Vesterø. Leveringen af marinegasolie sker derfor kontinuerligt fordelt over hele året. Nærværende udbudte kontrakt omfatter kun leverance af Marinegasolie (MGO) til færgedriften og leverancer til færgerne. Kontrakten har en varighed af 2 år startende den 1.1.2020 til og med den 31.12.2021 med en option på forlængelse på 1 år.

Færgeselskabet Læsø K/S sender opgaven i udbud, men selskabet opløses pr. 1.1.2020 som selskabsform, og fra 1.1.2020 drives læsøfærgen kommunalt af Læsø Kommune. Aftalen indgås i 2019 med Færgeselskabet Læsø K/S, og overdrages fra 1.1.2020 til Læsø Kommune, som derefter bliver kontraktuel aftalepartner. Der henvises til udbudsbetingelserne og kontraktudkastet.

Læs mere
Ordregiver Færgeselskabet Læsø K/S
Annonceret 13-11-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 13-11-2019 kl. 11.00
Deadline 10-12-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:538455-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed