Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Drift af sports- og idrætsanlæg 2019/S 219-538374

Kort beskrivelse

Aarhus Kommune arbejder med planer om etablering af et nyt stadion i Aarhus. Det vil i givet fald få stor betydning for driften af det nuværende stadionanlæg. Kommune ønsker i den forbindelse at træffe beslutning om driftsmodellen for de nuværende og eventuelle kommende faciliteter på Ceres Park & Arena samtidig med en beslutning om eventuel etablering af et nyt stadion. Med henblik på at skabe en tidsmæssig sammenhæng mellem Aarhus Kommunes beslutning om eventuel etablering af et nyt stadion og indgåelse af en ny aftale om drift af Ceres Park & Arena, ønsker Aarhus Kommune derfor at forlænge driftsaftalen. Henset til at en forlængelse af kontrakten sker på uændrede vilkår, jf. punkt 3, at driftsaftalens oprindelige løbetid er på 16 år, og at der kun er tale om en kortere forlængelse af driftsaftalen, har Aarhus Kommune vurderet, at en forlængelse af driftsaftalen kan gennemføres uden fornyet udbud.

Læs mere
Ordregiver Aarhus kommune
Annonceret 13-11-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 13-11-2019 kl. 11.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:538374-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed