Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenesteydelser i forbindelse med affald 2019/S 219-537586

Kort beskrivelse

Thisted Kommune udbyder 3 delaftaler med afhentning, kørsel og tømning af mobilkomprimatorer og maxicontainere med affald fra kommunens 4 genbrugscentre i henholdsvis Thisted delaftale 1, Hurup delaftale 2 samt Hanstholm og Frøstrup delaftale 3, samt efterfølgende transport af affaldet til nærmere beskrevet behandlingsanlæg.

Der skal desuden afgives tilbud på optioner i henhold til pkt. 2.16 tildelingskriterier.

Alle spørgsmål, der fremsendes senest den 27.11.2019 kl. 23:59, kan påregnes besvaret. Spørgsmål, der modtages herefter, vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt at besvare senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb.

Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage inden tilbudsfristens udløb, vil ikke blive besvaret.

Total forventede værdi baseret på historiske data delaftale 1, 2 og 3, inklusiv værdi på alle delaftaler, incl. optioner 2 400 000 DKK. Heraf udgør delaftale 1: 1 080 000 DKK, delaftale 2: 600 000 DKK, delaftale 3: 720 000 DKK

Læs mere
Ordregiver Thisted Kommune
Annonceret 13-11-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 13-11-2019 kl. 11.00
Deadline 13-12-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:537586-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse