Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2019/S 217-532714

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører behandling af Kildesorteret Organisk Dagrenovation, herefter benævnt KOD. Ordregiver estimerer den samlede mængde KOD vil udgøre ca. 16 000 tons årligt på delaftale 1 og ca. 12 000 tons årligt på delaftale 2.

Læs mere
Ordregiver Vestforbrænding
Annonceret 11-11-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 11-11-2019 kl. 11.00
Deadline 09-12-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:532714-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse