Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenester ydet af sygeplejersker 2019/S 216-531200

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører levering af Social- og sundhedsfaglige vikarydelser til 6 kommuner i Fællesudbud Sjælland (FUS). Kommunerne ønsker med udbuddet tilbud på levering af vikarer indenfor følgende faggrupper: SPL–autoriseret sygeplejerske, SSA–autoriseret social- og sundhedsassistent – herunder plejehjemsassistent, SSH – Social- og sundhedshjælper - herunder SHJ–sygehjælper, sundhedsmedhjælper – social- og sundhedsassistent uden autorisation, Ufaglærte– andre vikarer med erfaring indenfor det social- og sundhedsfaglige område, men uden en af de ovenstående dokumenterede uddannelser og/eller autorisationer betragtes som ufaglærte. Udbuddet gennemføres med henblik på indgåelse af en rammeaftale med en enkelt leverandør, og indgås på de vilkår, der fremgår af den vedlagte rammeaftale. Af markedsmæssige og økonomiske hensyn er udbuddet ikke opdelt i delaftaler. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud under light-regimet, jf. udbudslovens § § 186-189 (lov nr. 1564 af 15.12.2015).

Læs mere
Ordregiver Solrød Kommune
Annonceret 08-11-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 08-11-2019 kl. 11.00
Deadline 27-11-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:531200-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sjælland
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter