Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Drift af vaskeri 2019/S 216-530507

Kort beskrivelse

Ved dette udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på en fuldstændig drift i en 10-årig periode af 0rdregivers vaskerier i følgende afdelinger (pulje 2):

6 - Lervadparken

12 - Mosegårdsparken B

14 - Nedergården

20 - Glasværket

25 - Herluf Trolle Parken

26 - Niels Bohr Parken

42 - Thorsgården l

49 - Sydfyn

71 - Fr. Vll's Stiftelse

72 - Hindemaevej Ullerslev

79 - Højsletten

84 - Sønderport

86 - Piledammen

Den vindende tilbudsgiver skal levere alle ydelser forbundet med at drive ordregivers vaskerier i ovenstående afdelingerne, herunder blandt andet levering og udskiftning af manglende, forældet og ufunktionsdygtigt vaskeriudstyr, service og drift af eksisterende og udskiftet vaskeriudstyr og påfyldning af sæbe og skyllemiddel. Den vindende tilbudsgiver skal desuden levere et afregningssoftware til brug for fakturering samt betaling- og reservationssoftware mv..

Udbud af pulje 2 er 2. ud af 3 udbud af vaskeridrift. Pulje 3 forventes udbudt i 4. kvartal 2019 eller 1. kvartal 2020.

Læs mere
Ordregiver Fyns Almennyttige Boligselskab
Deadline 06-12-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:530507-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse