Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Vedligeholdelse af arealer 2019/S 214-526299

Kort beskrivelse

Dette udbud omfatter vandløbspleje og vedligehold i ialt cirka. 152 km åbne offentlige vandløb i Odense Kommune.

Udbuddet er opdelt i 4 selvstændige entrepriser, der repræsenterer geografiske og naturligt sammenhængende vandløbssystemer:

- Entreprise 1: tilløb til Odense Å, nedre del og Lindved Å systemet, i alt ca. 43 km vandløb,

- Entreprise 2: tilløb til Odense Å, øvre del, i alt ca. 24 km vandløb,

- Entreprise 3: Vejrup Å systemet, Seden Strand systemet og Lumby Strand systemet, i alt ca. 43 km vandløb,

- Entreprise 4: Stavis Å systemet og Ryds Å systemet i alt ca. 42 km vandløb.

En entreprenør kan maksimalt vinde 3 entrepriser.

Arbejdet skal udføres i perioden fra maj 2020 til november 2022, med mulighed for forlængelse i 3 år.

Arbejdet omfatter i hovedtræk:

- Grødeskæring,

- Almindeligt løbende vedligehold, herunder oprydning i og langs vandløbet samt beskæring af generende bevoksning.

Arbejdet omfatter ikke rørlagte strækning.

Læs mere
Ordregiver Odense Kommune
Deadline 10-01-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:526299-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter