Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Overvågnings- og styresystem 2019/S 213-524452

Kort beskrivelse

Bornholms El-Produktion A/S har besluttet at tildele kontrakt om udskiftning af det eksisterende turbine-kontrolanlæg på Blok 6 på kraftvarmeværket i Rønne til ABB A/S uden gennemførelse af en udbudsproces. Den ydelse, der skal leveres af ABB A/S, omfatter opgradering af eksisterende turbine-kontrolanlæg af typen Melsec.

Baggrunden for den direkte tildeling af opgaven uden gennemførelse af udbud er, at eksisterende turbine-kontrolanlæg udgør en tæt integreret del af det eksisterende DCS-system (distributed control system) af typen Maestro UX og kontrolanlæg af typen Contronic E, der begge er specialiserede ABB-leverancer. Det er i lyset heraf den tekniske vurdering, at udskiftningen af turbine-kontrolanlægget ikke kan forestås af andre end ABB A/S, jf. den nærmere redegørelse nedenfor under afsnit II.2.4 og IV.1.1.

Læs mere
Ordregiver Bornholms El-Produktion A/S
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:524452-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Bornholm
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed