Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri 2019/S 213-523042

Kort beskrivelse

KAB ønsker på vegne af de i bilag 0 til rammeaftalen anførte boligorganisationer og disses boligafdelinger at indgå parallelle rammeaftaler om totalrådgivning i forbindelse med større renoveringsprojekter med 5 rådgivere. Projekterne kan forekomme i både almene boliger såvel som i byggeri og anlæg i øvrigt, som kan administreres af et alment forretningsførerselskab. De 5 parallelle rammeaftaler er ikke eksklusive forstået på den måde, at den enkelte boligorganisation/boligafdeling har mulighed for uden anvendelse af nærværende parallelle rammeaftaler at indgå aftaler om totalrådgivning på baggrund af traditionelle udbud af konkrete projekter. KAB vil, på vegne af de anførte boligorganisationer, i løbet af den kommende tid udbyde yderligere 3 parallelle rammeaftaler om andre områder indenfor teknisk rådgivning. Nærværende rammeaftale vedrører således kun parallelle rammeaftaler om større renoveringsprojekter. Der er intet til hinder for, at samme rådgiverfirma deltager i alle 5 udbud.

Læs mere
Ordregiver KAB
Deadline 03-12-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:523042-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden, EXTRA-REGIO
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse