Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2020/S 030-070187

Kort beskrivelse

Digitaliseringsstyrelsen ønsker som led i etablering af mit overblik at anskaffe en orkestreringskomponent, der skal give den enkelte borger et overblik over egne relevante data på tværs af den offentlige sektor, fx igangværende sager og tildelte ydelser. Orkestreringskomponenten vil skulle hente data fra forskellige fagsystemer, hvorefter data videreformidles til en visningsklient. Visningsklienten vil i første omgang være borger.dk men der vil på sigt kunne være flere visningsklienter, både offentlige, halvoffentlige og private. I første omgang vil data skulle hentes fra offentlige fagsystemer, men på sigt vil der også kunne skulle hentes data fra halvoffentlige og private datakilder. Den udbudte kontrakt omfatte udvikling, vedligeholdelse, videreudvikling, support og drift af orkestreringskomponenten.

Læs mere
Ordregiver Digitaliseringsstyrelsen
Annonceret 12-02-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 12-02-2020 kl. 11.00
Deadline 13-03-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:070187-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Forhåndsmeddelelse (05-11-2019)

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 213-522785

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:522785-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

I økonomiaftalen for 2020 har regeringen, KL og Danske Regioner aftalt at give den enkelte borger et overblik over relevante data på tværs af den offentlige sektor ved etablering af Mit overblik på borger.dk Mit overblik giver borgeren mulighed for at se de mest relevante oplysninger om sig selv, fx igangværende sager og tildelte ydelser. I den forbindelse skal der udvikles og driftes en orkestreringskomponent, der henter data fra de bagvedliggende fagsystemer, hvorefter data videreformidles til brug for en visningsklient.

Læs mere
Ordregiver Digitaliseringsstyrelsen
Annonceret 05-11-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 05-11-2019 kl. 11.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:522785-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse