Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Medicinske hjælpemidler 2019/S 233-570989

Kort beskrivelse

Rammeaftalen omfatter diabeteshjælpemidler og tilknyttede serviceydelser herunder: insulinpenne, penkanyler, blodsukker- og ketonmålere, teststrimler, fingerprikkerer, lancetter, særlige kanyler og øvrige hjælpemidler, samt produkter til vævsglukosemåling og tilknyttede serviceydelser (sensorer og evt. reader/app).

Aftalen indeholder 2 delaftaler. Tilbudsgiver har mulighed for at afgive tilbud på én eller begge delaftaler. Tilbudsgivere, der byder på begge delaftaler vil ikke få en konkurrencemæssig fordel, fordi de byder på begge aftaler. De 2 delaftaler vil blive evalueret uafhængigt af hinanden.

For nærmere beskrivelse af de udbudte produkter, herunder de mindstekrav produkterne og de tilknyttede serviceydelser skal opfylde samt ordregivers ønsker til produkter og tilknyttede serviceydelser, henvises til bilag 1 - kravspecifikation samt bilag 2 - produktlisten med priser.

Læs mere
Ordregiver Indkøbsfællesskab Nordsjælland/ v. Fredensborg Kommune
Deadline 17-01-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:570989-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn, Nordsjælland, Bornholm
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger (18-11-2019)

Medicinske hjælpemidler 2019/S 222-544513

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:544513-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Rammeaftalen består af 2 delaftaler.

Delaftale 1 omfatter diabeteshjælpemidler og tilknyttede serviceydelser i form af: nsulinpenne, penkanyler, blodsukker- og ketonmålere, teststrimler, fingerprikkerer, lancetter, særlige kanyler og øvrige hjælpemidler.

Delaftale 2 omfatter produkter til vævsglukosemåling og tilknyttede serviceydelser (sensorer og evt. reader/app).

Tilbudsgiver har mulighed for at afgive tilbud på én eller begge delaftaler. Tilbudsgivere, der byder på begge delaftaler vil ikke få en konkurrencemæssig fordel, fordi de byder på begge aftaler. De 2 delaftaler vil blive evalueret uafhængigt af hinanden.

For nærmere beskrivelse af de udbudte produkter, herunder de mindstekrav produkterne og de tilknyttede serviceydelser skal opfylde samt ordregivers ønsker til produkter og tilknyttede serviceydelser, henvises til bilag 1 - Kravspecifikation samt bilag 2 - produktlisten med priser.

Læs mere
Ordregiver Fredensborg Kommune
Deadline 18-12-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:544513-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn, Nordsjælland, Bornholm
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (05-11-2019)

Medicinske hjælpemidler 2019/S 213-521971

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:521971-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Rammeaftalen består af 2 delaftaler:

- Delaftale 1 omfatter diabeteshjælpemidler og tilknyttede serviceydelser i form af: insulinpenne, penkanyler, blodsukker- og ketonmålere, teststrimler, fingerprikkerer, lancetter, særlige kanyler og øvrige hjælpemidler,

- Delaftale 2 omfatter produkter til vævsglukosemåling og tilknyttede serviceydelser (sensorer og evt. reader/app).

Tilbudsgiver har mulighed for at afgive tilbud på én eller begge delaftaler. Tilbudsgivere, der byder på begge delaftaler vil ikke få en konkurrencemæssig fordel, fordi de byder på begge aftaler. De 2 delaftaler vil blive evalueret uafhængigt af hinanden.

For nærmere beskrivelse af de udbudte produkter, herunder de mindstekrav produkterne og de tilknyttede serviceydelser skal opfylde samt ordregivers ønsker til produkter og tilknyttede serviceydelser, henvises til bilag 1 - kravspecifikation samt bilag 2 - produktlisten med priser.

Læs mere
Ordregiver Fredensborg Kommune
Deadline 03-12-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:521971-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn, Nordsjælland, Bornholm
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse