Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning 2019/S 213-521482

Kort beskrivelse

Formålet med det aktuelle projekt er at skabe nutidige, velfungerede og fleksible forsknings- og undervisningsrammer for AU. Bygningerne skal således understøtte de ønskede funktioner i såvel rumlig som teknisk henseende. Byggeriet indrettes til ca. 1 000 personer og omfatter ca. 29 000 kvm. inkl. kælder og teknikrum.

Udbudspakke 1 er udbudt og tildelt som storentreprise og er i gang. Aflevering sker sammen med nærværende fagentrepriser.

Den samlede værdi af udbudspakke 2, der i alt består af 15 fagentrepriser, er ca. 250 000 000 DKK. Med denne udbudsbekendtgørelse udbydes nedenstående fagentrepriser, mens de øvrige fagentrepriser udbydes selvstændigt:

— Køleentreprisen,

— Laboratorieinventar,

— Sikringsanlæg,

— Klimakamre.

Alle fagentrerpriser, herunder deres detaljerede omfang, er beskrevet i arbejdsbeskrivelserne, der indgår som bilag til udbudsmaterialet.

Læs mere
Ordregiver Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S
Deadline 03-12-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:521482-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse