Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Indkøb af støvmålere

Røggassen på Næstved Affaldsenergi skal analyseres for overholdelse af gældende miljøkrav.

Til brug for dette skal de eksisterende støvmålere skiftes.

Udbuddet omfatter, levering, montering og idriftsættelse af 2 stk. støvmålere.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 01-11-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 01-11-2019)
Titel Indkøb af støvmålere
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Røggassen på Næstved Affaldsenergi skal analyseres for overholdelse af gældende miljøkrav.

Til brug for dette skal de eksisterende støvmålere skiftes.

Udbuddet omfatter, levering, montering og idriftsættelse af 2 stk. støvmålere.
Deadline 08-01-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Varekøb
Tildelingskriterier Pris
Uddybning af tildelingskriterier Laveste pris for levering, montering og idriftsættelse, samt pris for service i 10 år
Dokumenter
Ordregiver Affald Plus I/S
Adresse Ved Fjorden 20
4700
Næstved
CPV kode 90513000-6 - Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
90500000-2 - Tjenesteydelser i forbindelse med affald
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Nej
Kontaktperson Peter Valsøe
Kontakt E-mail: pva@affaldplus.dk
Telefon: +45 40459121