Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde 2019/S 211-514899

Kort beskrivelse

Opgaven omfatter for ØsterBO kloaksanering af Østbyparken samt for Vejle Spildevand kloaksanering af en del af området kaldet ”Vejle Østby”. Hele området er i dag fælleskloakeret og fremadrettet skal regn- og spildevand afledes i særskilte ledninger (separatsystem).

Læs mere
Ordregiver Vejle Spildevand A/S
Deadline 03-12-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:514899-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse