Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2019/S 211-514739

Kort beskrivelse

Projektet udbydes i hovedentreprise og omfatter følgende arbejder:

— Jord og Afløb i jord,

— Befæstelser og Beplantning,

— Pæle og Beton,

— Betonelementer,

— Murværk,

— Stål,

— Træ og Skeletkonstruktioner,

— Maling,

— Støbte undergulve,

— Gulve,

— Tagdækning,

— Døre og vinduer,

— Fast inventar,

— VVS, Ventilation og EL,

— Badekabiner,

— Elevator.

Projektet omfatter 72 boliger i en karrébebyggelse fordelt på 4 etager med 1, 2, 3 og 4-værelses-lejligheder og et forsamlingslokale til fælles arrangementer med et samlet etageareal på i alt ca. 5 800 m2.

Adgang til boligerne sker via svalegange placeret ind mod et fælles gårdrum. Mod syd aftrappes byggeriet og der skabes attraktive tagterrasser på de enkelte niveauer.

Byggeriet opføres som skalmuret tungt byggeri, der pælefunderes. Svalegange og trapper udføres tilsvarende i beton, mens de ophængte altaner udføres i stål. I hver bolig etableres mindre teknikskakte med plads til fjernevarmeunit, varmtvandsproduktion samt decentralt ventilationsanlæg.

Læs mere
Ordregiver Domea Randers - Væksthuset i Sporbyen
Deadline 05-12-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:514739-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse