Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Annoncering af kontrakt om konsulentbistand

Aalborg Universitet leder et projekt benævnt SCAVOP (SCAVenger OPtimization).
Projektets formål er at reducere behovet for vedligehold på olie og gas produktions- og processeringsfaciliteter ved at optimere injektionen af produktionskemikalier kaldet ”H2S scavenger”. Nærmere beskrivelse af projektet fremgår af Bilag 1 (Project description).
Projektet er finansieret med støtte fra Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrations-program (EUDP).
I forbindelse med gennemførelse af projektet er der behov for en ekstern konsulent, hvorfor der hermed annonceres efter tilbud på kontrakt om konsulentbistand.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 30-10-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 30-10-2019)
Titel Annoncering af kontrakt om konsulentbistand
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Aalborg Universitet leder et projekt benævnt SCAVOP (SCAVenger OPtimization).
Projektets formål er at reducere behovet for vedligehold på olie og gas produktions- og processeringsfaciliteter ved at optimere injektionen af produktionskemikalier kaldet ”H2S scavenger”. Nærmere beskrivelse af projektet fremgår af Bilag 1 (Project description).
Projektet er finansieret med støtte fra Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrations-program (EUDP).
I forbindelse med gennemførelse af projektet er der behov for en ekstern konsulent, hvorfor der hermed annonceres efter tilbud på kontrakt om konsulentbistand.
Deadline 02-12-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Faglige kompetencer (40%), Pris (40 %) og Løsningsbeskrivelse (20%)
Link til udbudsmateriale https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f53abe47-fce8-4bc9-9373-bf6cdaa581e2/homepage
Ordregiver Aalborg Universitet
Udvælgelseskriterier Tilbudsgiver skal underskrive og medsende tro- og love erklæringer vedrørende følgende forhold:
• Ubetalt forfalden gæld til det offentlige, jf. udbudsloven § 135, stk. 3, og udelukkelsesgrundene i udbudsloven § 135, stk. 1 og 137, stk. 1
• Social ansvarlighed
Adresse Niels Bohrs Vej 8
6700
Esbjerg
WWW: www.aau.dk
CPV kode 73200000-4 - Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling
73000000-2 - Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed
73210000-7 - Konsulentvirksomhed inden for forskning
73220000-0 - Konsulentvirksomhed inden for udvikling
73300000-5 - Planlægning og udførelse af forskning og udvikling
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Advokat Henrik Holtse
Kontakt E-mail: hh@aumento.dk
Telefon: +45 31386602
Adresse for modtagelse af tilbud Tilbud indsendes via indkøbssystemet Ethics