Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Fjernsynsudstyr 2019/S 210-512541

Kort beskrivelse

Potentielle leverandører, der er interesseret i at deltage i markedsdialogen, opfordres således til at tilkendegive deres interesse. Tilkendegivelsen bedes sendt til følgende mailadresse: ArneTornvig.Christensen@krfo.dk Tilkendegivelsen skal indeholde en kort og overordnet beskrivelse af virksomheden, samt en begrundelse for at deltage i markedsdialogen. Begrundelsen skal være funderet i leverandørens kendskab og erfaring med markedet. Tilkendegivelsen skal være modtaget senest mandag den 11. november kl. 12:00.

Læs mere
Ordregiver Direktoratet for Kriminalforsorgen
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:512541-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse