Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Fjernsynsudstyr 2020/S 028-063929

Kort beskrivelse

Kriminalforsorgen udbyder rammeaftale vedrørende indkøb af TV apparater med transparent kabinet i forskellig størrelse fra 22” til 32” med indbygget og udskifteligt transparent DVD modul, transparent universal fjernbetjening samt løse transparente DVD moduler til TV apparaterne. Desuden indkøb af TV apparater med størrelse fra 40” til 45” og fra 50” til 55” med fjernbetjening, DVD afspiller med fjernbetjening, vægbeslag til ophæng af TV samt antennekabler.

Læs mere
Ordregiver Direktoratet for Kriminalforsorgen
Annonceret 10-02-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 10-02-2020 kl. 11.00
Deadline 10-03-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:063929-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Forhåndsmeddelelse (30-10-2019)

Fjernsynsudstyr 2019/S 210-512541

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:512541-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Potentielle leverandører, der er interesseret i at deltage i markedsdialogen, opfordres således til at tilkendegive deres interesse. Tilkendegivelsen bedes sendt til følgende mailadresse: ArneTornvig.Christensen@krfo.dk Tilkendegivelsen skal indeholde en kort og overordnet beskrivelse af virksomheden, samt en begrundelse for at deltage i markedsdialogen. Begrundelsen skal være funderet i leverandørens kendskab og erfaring med markedet. Tilkendegivelsen skal være modtaget senest mandag den 11. november kl. 12:00.

Læs mere
Ordregiver Direktoratet for Kriminalforsorgen
Annonceret 30-10-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 30-10-2019 kl. 11.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:512541-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse