Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 210-512222

Kort beskrivelse

Med nærværende udbydes en totalentreprisekontrakt om opførelse af et Vandkulturhus på Papirøen, København.

Vandkulturhuset udgør 5 600 m2, hvoraf 2 300 m2 er kælder, samt en ca. 700 m2 træbrygge med tilhørende havnebad og faciliteter.

Opgaven er inddelt i 2 faser. Fase 1 er projektforslagsfasen, hvor entreprenøren, totalrådgiveren og bygherren alle deltager. Der skal i Fase 1 være særlig fokus på færdigudvikling af facaden. Fase 2 består i udarbejdelse af myndighedsprojekt, hovedprojektering samt udførelse af entreprisen. For Fase 1 indgås en betinget totalentreprisekontrakt. Totalentreprisekontrakten bliver endelig ved opfyldelse af nærmere beskrevne betingelser, hvorefter der overgås til Fase 2.

Ved indgåelse af betinget totalentreprisekontrakt overgår totalrådgiver som underrådgiver til totalentreprenøren.

Læs mere
Ordregiver Ejendomsfonden Vandkulturhuset Papirøen
Deadline 28-11-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:512222-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse