Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Datakommunikationsudstyr 2019/S 230-565143

Kort beskrivelse

Verdo A/S udbyder på vegne sig selv og datterselskaberne Verdo Vand A/S, Verdo Varme A/S og EL-NET Kongerslev A/S et indkøb af et kom-munikationsnetværk og indsamlingssystem til indhentelse af data fra vand-, varme- og elmålere. Systemet skal kunne hjemtage data fra de eksisterende ca. 58 000 fjernaflæselige målere, herunder både el-, vand-, og varmemålere. Det er Verdos ønske, at leverancen kan skaleres op til at håndtere data fra yderligere 42 000 målere, dvs. i alt 100 000 målere.

Læs mere
Ordregiver VERDO A/S
Deadline 02-01-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:565143-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed (29-10-2019)

Datakommunikationsudstyr 2019/S 209-511773

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:511773-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Verdo A/S udbyder på vegne sig selv og datterselskaberne Verdo Vand A/S, Verdo Varme A/S og EL-NET Kongerslev A/S et indkøb af et kom-munikationsnetværk og indsamlingssystem til indhentelse af data fra vand-, varme- og elmålere. Systemet skal kunne hjemtage data fra de ek-sisterende ca. 58 000 fjernaflæselige målere, herunder både el-, vand-, og varmemålere. Det er Verdos ønske, at Leverancen kan skaleres op til at håndtere data fra yderligere 42 000 målere, dvs. i alt 100 000 målere.

Læs mere
Ordregiver Verdo A/S
Deadline 02-12-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:511773-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed