Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Begrænset licitation - Modernisering af digital infrastruktur

Modernisering og udbygning af den digitale infrastruktur på instititutioner under Vejle Kommunes Velfærds- og Børn og Unge Forvaltning.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 28-10-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 28-10-2019)
Titel Begrænset licitation - Modernisering af digital infrastruktur
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Modernisering og udbygning af den digitale infrastruktur på instititutioner under Vejle Kommunes Velfærds- og Børn og Unge Forvaltning.
Deadline 18-12-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Pris
Uddybning af tildelingskriterier 100
Link til udbudsmateriale https://www.ethics.dk/ethics/eo#/Vejle/
Ordregiver Vejle Kommune
Skønnet kontraktsum 3000000 DKK
Adresse Skolegade 1
7100
Vejle
CPV kode 45000000-7 - Bygge- og anlægsarbejder
45310000-3 - Udførelse af elektriske installationer
Udbudsform Begrænset udbud (indkaldelse af interessetilkendegivelser/prækvalifikation)
SMV venligt Ja
Kontaktperson Lina Elkær
Kontakt E-mail: linas@vejle.dk
Telefon: +45 76811736
Modtagers firmanavn Vejle Kommune
Adresse for modtagelse af tilbud Skolegade 1