Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Nedrivning og nedbrydning af bygninger og jordarbejde 2019/S 207-503489

Kort beskrivelse

Udbuddet omfatter nedrivning af 5 højhuse i Brøndby Strand tilhørende de i del I.1 nævnte afdelinger af BAB, PAB og TMG. Nedrivningen sker som led i realiseringen af helhedsplanen "HP4", som er igangsat af de i alt 4 boligselskaber beliggende på den nordlige side af Strandesplanaden i Brøndby Strand. Udover helhedsplanen er der igangsat afdelingsspecifikke helhedsplaner for hver enkelt afdeling.

Bebyggelsen omfatter 3 forskellige bygningstyper: rækkehuse i 2 etager, lavhuseblokke i 4 etager og 12 højhuse i 16 etager. De 5 første højhuse (set fra østlig retning) indeholder PCB i form af både primære, sekundære og tertiære kilder. Derudover indeholder højhusene bly i malinger og asbest i de lette facadepartier og evt. andre miljøfarlige stoffer, der endnu ikke er undersøgt for. Udbuddet omhandler nedrivning af disse 5 højhuse. Opgaven finansieres iht. Landsbyggefondens renoveringsstøtteregler.

Læs mere
Ordregiver Brøndby Almene Boligselskab ("BAB"), afdeling Rheumpark / v. administrator DAB
Annonceret 25-10-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 25-10-2019 kl. 10.00
Deadline 22-11-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:503489-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse