Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Udvidelse og modernisering af Aabybro Genbrugsplads - A Anlæg

Jammerbugt Kommune udbyder snart moderniseringen af Aabybro Genbrugsplads i fagentrepriser.
Opgaven vedrører et areal på ca. 2,1 ha. Bebygget areal er ca. 350 m2.
Den forventet største fagentreprise, anlægsentreprisen, udbydes i begrænset licitation med forudgående prækvalifikation i henhold til Tilbudsloven.

Entreprisen indeholder overordnet:
1. Rørlægning af ca. 70 m regnvandsgrøft med Ø500 mm ledning
2. Etablering af ca. 250 m støttemure ved forsænkede containere, samt påstøbning og tilpasning af eksisterende støttemure
3. Terræn- og jordarbejder, herunder grundvandssænkning
4. Kloak, afvanding og dræn
5. Asfalt og belægning i alt ca. 15.000 m² belægning

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 25-10-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 25-10-2019)
Titel Udvidelse og modernisering af Aabybro Genbrugsplads - A Anlæg
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Jammerbugt Kommune udbyder snart moderniseringen af Aabybro Genbrugsplads i fagentrepriser.
Opgaven vedrører et areal på ca. 2,1 ha. Bebygget areal er ca. 350 m2.
Den forventet største fagentreprise, anlægsentreprisen, udbydes i begrænset licitation med forudgående prækvalifikation i henhold til Tilbudsloven.

Entreprisen indeholder overordnet:
1. Rørlægning af ca. 70 m regnvandsgrøft med Ø500 mm ledning
2. Etablering af ca. 250 m støttemure ved forsænkede containere, samt påstøbning og tilpasning af eksisterende støttemure
3. Terræn- og jordarbejder, herunder grundvandssænkning
4. Kloak, afvanding og dræn
5. Asfalt og belægning i alt ca. 15.000 m² belægning
Annonceret 25-10-2019 kl. 08.00
Deadline 15-11-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Dokumenter
Ordregiver Jammerbugt Kommune
Udvælgelseskriterier Ved valg mellem flere principielt kvalificerede firmaer lægges der vægt på referenceprojekternes relevans, ansøgernes faglige og teknisk kapacitet, herunder medarbejder og materiel samt firmaernes økonomiske ressourcer for opgavens løsning.
Adresse Toftevej 43 43
9440
Aabybro
WWW: Toftevej 43
CPV kode 45213270-6 - Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med genbrugsstationer
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud 7
SMV venligt Ja
Kontaktperson Martin Flensburg Bojsen
Kontakt E-mail: mfbo@moe.dk
Telefon: +45 25400089
Modtagers firmanavn Østre Havnegade 18, 1. th. DK-9000 Aalborg
Adresse for modtagelse af tilbud Østre Havnegade 18, 1. th. DK-9000 Aalborg