Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Juridisk virksomhed 2019/S 206-503362

Kort beskrivelse

Ordregiver ønsker ved etablering af nærværende koncernrammeaftale at anskaffe advokatbistand til hele Energinet. Advokatbistanden består af forskellige opgaver af både kortere og længerevarende varighed.

Rammeaftalen opdeles i 5 delaftaler:

- Delaftale 1: Leverandørkontrakter, Udbudsret og IT-ret,

- Delaftale 2: Juridisk Rådgivning inden for M&A, Selskabsret, Energiret, Konkurrence- og Statsstøtteret, Offentlig forvaltnings- og EU-ret, Miljøret og Rettighedserhvervelse i en el-energiretlig kontekst,

- Delaftale 3: Juridisk Rådgivning inden for M&A, Selskabsret, Energiret, Konkurrence- og Statsstøtteret, Offentlig forvaltnings- og EU-ret, Miljøret og Rettighedserhvervelse i en gas- og olie-energiretligt kontekst,

- Delaftale 4: Finansieringsret, Skatteret,

- Delaftale 5: Ansættelsesret.

Læs mere
Ordregiver Energinet Forretningsservice A/S
Annonceret 24-10-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 24-10-2019 kl. 10.00
Deadline 11-11-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:503362-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - forsyningsvirksomhed