Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Forvaltning af fast ejendom på honorar- eller kontraktbasis 2019/S 208-508539

Kort beskrivelse

Gribskov Kommune vil med nærværende udbudsforretning gennemføre udbud af administration og drift af pleje- og ældreboliger, en opgave der på nuværende tidspunkt er udliciteret.

Gribskov Kommune ejer 103 ældreboliger fordelt på 11 afdelinger og 99 plejeboliger fordelt på 2 bosteder. De 202 kommunalt ejede ældre- og plejeboliger er opført under reglerne om støttet boligbyggeri.

Udbuddet indeholder en option om administration af flygtningeboliger, da kommunen varetager en række ejendomsadministrative opgaver i forhold til flygtningeboliger. Det er Kommunens forhåbning, at en konkurrenceudsættelse af disse opgaver fører til, at kommunen har incitament til at indgå kontakt om opgaverne, og dermed opnå optimeret opgaveløsning og nedbringe de samlede omkostninger på området. Ejendomsadministrative opgaver i forbindelse med flygtningeboliger indgår derfor i udbudsforretningen som en option.

Læs mere
Ordregiver Gribskov Kommune
Deadline 20-11-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:508539-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (24-10-2019)

Forvaltning af fast ejendom på honorar- eller kontraktbasis 2019/S 206-502166

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:502166-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Gribskov Kommune vil med nærværende udbudsforretning gennemføre udbud af administration og drift af pleje- og ældreboliger, en opgave der på nuværende tidspunkt er udliciteret.

Gribskov Kommune ejer 103 ældreboliger fordelt på 11 afdelinger og 99 plejeboliger fordelt på 2 bosteder. De 202 kommunalt ejede ældre- og plejeboliger er opført under reglerne om støttet boligbyggeri.

Udbuddet indeholder en option om administration af flygtningeboliger, da kommunen varetager en række ejendomsadministrative opgaver i forhold til flygtningeboliger. Det er Kommunens forhåbning, at en konkurrenceudsættelse af disse opgaver fører til, at kommunen har incitament til at indgå kontakt om opgaverne, og dermed opnå optimeret opgaveløsning og nedbringe de samlede omkostninger på området. Ejendomsadministrative opgaver i forbindelse med flygtningeboliger indgår derfor i udbudsforretningen som en option.

Læs mere
Ordregiver Gribskov Kommune
Deadline 20-11-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:502166-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse