Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Analyse af eksisterende netværk af beskyttede havområder og identifikation af potentielle nye beskyttede havområder i Bælthavet

Miljø- og Fødevareministeriet skal have udført en opgave hvor det skal identificeres, om det eksisterende netværk af beskyttede områder i Bælthavet er tilstrækkeligt, i forhold til de arter og naturtyper som Bælthavet rummer. Således skal arter og habitattyper, som ikke er omfattet af beskyttelse i det eksisterende netværk af beskyttede områder identificeres. På baggrund af denne analyse skal relevante områder for beskyttelse herefter identificeres, således at havstrategiens forpligtelse om et sammenhængende netværk af repræsentativ beskyttelse af havmiljøets mangfoldighed opfyldes.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 23-10-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 23-10-2019)
Titel Analyse af eksisterende netværk af beskyttede havområder og identifikation af potentielle nye beskyttede havområder i Bælthavet
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Miljø- og Fødevareministeriet skal have udført en opgave hvor det skal identificeres, om det eksisterende netværk af beskyttede områder i Bælthavet er tilstrækkeligt, i forhold til de arter og naturtyper som Bælthavet rummer. Således skal arter og habitattyper, som ikke er omfattet af beskyttelse i det eksisterende netværk af beskyttede områder identificeres. På baggrund af denne analyse skal relevante områder for beskyttelse herefter identificeres, således at havstrategiens forpligtelse om et sammenhængende netværk af repræsentativ beskyttelse af havmiljøets mangfoldighed opfyldes.
Deadline 10-11-2019 kl. 23.50
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Se Annonceringsbetingelser.
Dokumenter
Ordregiver Miljøministeriet Departementet
Skønnet kontraktsum 400000 DKK
Udvælgelseskriterier Se Annonceringsbetingelser.
Adresse Slotsholmsgade 12
1216
København K
WWW: www.mfvm.dk
CPV kode 85312320-8 - Konsulenttjenesteydelser
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Rikke Larsen
Kontakt E-mail: rikla@mfvm.dk
Telefon: +45 20865616