Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2019/S 205-498603

Kort beskrivelse

SKI udbyder en rammeaftale angående levering af genbrugshjælpemidler.

Der udbydes 16 delaftaler, som dækkes af 5 kategorier indenfor genbrugshjælpemidler: Rollatorer (delaftale1-3), Elscootere (delaftale 4-5), Senge (delaftale 6), Madrasser (delaftale 7-10) og Toilet/bad (delaftale 11-16). Delaftalernes individuelle krav fremgår af bilag B. For hver delaftale tildeles 3 leverandører i en kaskade. Tildelingsmetoden for delaftalerne vil for de enkelte kunder fungere som en eneleverandøraftale (leverandør nr. 1 på delaftalen) eller flerleverandøraftale. Den enkelte kunde har valgt tildelingsmetode inden offentliggørelsen af nærværende udbud, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 3.1 og Bilag A.

Rammeaftalen vil være forpligtende for de kunder, som tilslutter sig aftalen. Det fremgår af SKI's bilag A samt bilag A1, hvem der har forpligtet sig til at anvende rammeaftalen samt hvilke delaftaler de har forpligtet sig til at anvende.

Læs mere
Ordregiver Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Deadline 20-11-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:498603-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse