Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Arbejder i forbindelse med udlægning af rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger 2019/S 222-545587

Kort beskrivelse

HOFORs rammeaftale for vandledningsarbejder omfatter entrepriser med ydelser i forbindelse med fornyelse af stikledninger, jordledninger, brandhaner, sprinklerstik, alle typer forsyningsledninger og transmissionsledninger med drikkevand eller råvand. Ligeledes kan entreprisen omfatte nedlæggelse, omlægning samt anlæg af ledninger i de førnævnte kategorier.

Arbejdet omfatter:

— Planlægning og koordinering,

— Jordarbejder (gravning, udskiftning, afstivning, afspærring mv.), samt opbrydning og retablering af befæstede eller ubefæstede arealer,

— Vandledingsarbejder i forbindelse med renovering, omlægning eller nyanlæg af vandledninger.

Læs mere
Ordregiver HOFOR A/S
Deadline 18-11-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:545587-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden, Byen København
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed (22-10-2019)

Arbejder i forbindelse med udlægning af rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger 2019/S 204-497773

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:497773-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

HOFORs rammeaftale for vandledningsarbejder omfatter entrepriser med ydelser i forbindelse med fornyelse af stikledninger, jordledninger, brandhaner, sprinklerstik, alle typer forsyningsledninger og transmissionsledninger med drikkevand eller råvand. Ligeledes kan entreprisen omfatte nedlæggelse, omlægning samt anlæg af ledninger i de førnævnte kategorier.

Arbejdet omfatter:

— Planlægning og koordinering,

— Jordarbejder (gravning, udskiftning, afstivning, afspærring mv.), samt opbrydning og retablering af befæstede eller ubefæstede arealer,

— Vandledingsarbejder i forbindelse med renovering, omlægning eller nyanlæg af vandledninger.

Læs mere
Ordregiver HOFOR A/S
Deadline 18-11-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:497773-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden, Byen København
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed