Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Uddannelse og undervisning 2020/S 092-220590

Kort beskrivelse

Miljøstyrelsen er hovedansvarlig for ressortområdet jagt- og vildtforvaltning i Danmark.

I den forbindelse medfinansierer Miljøstyrelsen et antal uddannelser inden for jagt- og vildtforvaltning som en del af administrationen af lov om jagt og vildtforvaltning med tilhørende bekendtgørelser.

I forlængelse af ovenstående udbydes hermed uddannelsen til "Vildtforvalter", samt følgende korte uddannelser:

— Jagttegnskursuslærer

— Udsætning af fuglevildt

— Flugtskydningsinstruktør

— Skydeleder – riffel

— Riffelinstruktør.

Kontrakten omhandler selve gennemførelsen af alle de ovenstående uddannelser, samt alle dertilhørende opgaver, såsom tilrettelæggelse af uddannelserne, information om dem, optag af studerende til de forskellige uddannelser, planlægning af pensum og eksamensforløb for de forskellige uddannelser, samt andre administrative opgaver, der udspringer af håndteringen af de forskellige uddannelser.

Kontrakten er planlagt til at træde i kraft enten pr. 1. september 2020 eller 1. januar 2021.

Læs mere
Ordregiver Miljøstyrelsen
Deadline 26-05-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:220590-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger (21-04-2020)

Uddannelse og undervisning 2020/S 078-184860

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:184860-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Miljøstyrelsen er hovedansvarlig for ressortområdet jagt- og vildtforvaltning i Danmark.

I den forbindelse medfinansierer Miljøstyrelsen et antal uddannelser inden for jagt- og vildtforvaltning som en del af administrationen af lov om jagt og vildtforvaltning med tilhørende bekendtgørelser.

I forlængelse af ovenstående udbydes hermed uddannelsen til "Vildtforvalter", samt følgende korte uddannelser:

— Jagttegnskursuslærer

— Udsætning af fuglevildt

— Flugtskydningsinstruktør

— Skydeleder – riffel

— Riffelinstruktør.

Kontrakten omhandler selve gennemførelsen af alle de ovenstående uddannelser, samt alle dertilhørende opgaver, såsom tilrettelæggelse af uddannelserne, information om dem, optag af studerende til de forskellige uddannelser, planlægning af pensum og eksamensforløb for de forskellige uddannelser, samt andre administrative opgaver, der udspringer af håndteringen af de forskellige uddannelser.

Kontrakten er planlagt til at træde i kraft enten pr. 1. september 2020 eller 1. januar 2021.

Læs mere
Ordregiver Miljøstyrelsen
Deadline 19-05-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:184860-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter (06-04-2020)

Uddannelse og undervisning 2020/S 068-162492

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:162492-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Miljøstyrelsen er hovedansvarlig for ressortområdet jagt- og vildtforvaltning i Danmark.

I den forbindelse medfinansierer Miljøstyrelsen et antal uddannelser inden for jagt- og vildtforvaltning som en del af administrationen af lov om jagt og vildtforvaltning med tilhørende bekendtgørelser.

I forlængelse af ovenstående udbydes hermed uddannelsen til "Vildtforvalter", samt følgende korte uddannelser:

— Jagttegnskursuslærer

— Udsætning af fuglevildt

— Flugtskydningsinstruktør

— Skydeleder – riffel

— Riffelinstruktør.

Kontrakten omhandler selve gennemførelsen af alle de ovenstående uddannelser, samt alle dertilhørende opgaver, såsom tilrettelæggelse af uddannelserne, information om dem, optag af studerende til de forskellige uddannelser, planlægning af pensum og eksamensforløb for de forskellige uddannelser, samt andre administrative opgaver, der udspringer af håndteringen af de forskellige uddannelser.

Kontrakten er planlagt til at træde i kraft enten pr. 1. september 2020 eller 1. januar 2021.

Læs mere
Ordregiver Miljøstyrelsen
Deadline 19-05-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:162492-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse (30-03-2020)

Tjenesteydelser i forbindelse med jagt 2020/S 063-150905

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:150905-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Kontrakten vedrører formidlingsydelse inden for jagt- og vildtforvaltningsområdet. Opgaven består i at skrive og distribuere relevante og interessante artikler af et højt fagligt niveau, samt udgivelse af artiklerne i tidskrift og via elektroniske medier. Aftagerne af den viden, der skal formidles omkring, er danske jægere i alle aldersgrupper. Formidlingsindsatsen skal være målrettet alle de forskellige grupperinger af jægere.

Den udbudte opgave udgør et supplement til ordregivers egen formidling og kommunikation til jægerne, og skal således ikke opfattes som erstatning for den information, som ordregiver foretager sig.

Læs mere
Ordregiver Miljøstyrelsen
Deadline 30-04-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:150905-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Forhåndsmeddelelse (22-10-2019)

Faglig uddannelse 2019/S 204-496725

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:496725-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Miljøstyrelsen er i forbindelse med et kommende EU-udbud efter udbudslovens afsnit III i gang med at afdække markedet for formidling og uddannelse relateret til jagt- og vildtforvaltning, herunder naturpleje.

Den forventede værdi for kontrakten forventes at være ca. 7 000 000 DKK årligt.

Miljøstyrelsen har endnu ikke kendskab til eventuel opdeling i delaftaler, idet markedsafdækningen bl.a. skal bidrage til at danne grundlag for at beslutte eventuelle opdelinger af kontrakten i delaftaler.

Læs mere
Ordregiver Miljøstyrelsen
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:496725-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse