Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Faglig uddannelse 2019/S 204-496725

Kort beskrivelse

Miljøstyrelsen er i forbindelse med et kommende EU-udbud efter udbudslovens afsnit III i gang med at afdække markedet for formidling og uddannelse relateret til jagt- og vildtforvaltning, herunder naturpleje.

Den forventede værdi for kontrakten forventes at være ca. 7 000 000 DKK årligt.

Miljøstyrelsen har endnu ikke kendskab til eventuel opdeling i delaftaler, idet markedsafdækningen bl.a. skal bidrage til at danne grundlag for at beslutte eventuelle opdelinger af kontrakten i delaftaler.

Læs mere
Ordregiver Miljøstyrelsen
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:496725-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse