Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Aflyst: Annoncering af filmproduktionsaftale til promovering af udvalgte danske digitale økosystemer

Aflyst: Opgaven lyder på (i) at identificere den rette form og det rette indhold og narrativ til et filmformat som kan bidrage til markedsføring af den danske digitale branche og (ii) at producere en sådan film.
Udbyder ønsker at få produceret en i international sammenhæng unik, engelsksproget ”hovedfilm” samt en række mindre film, herunder en musikvideo, der promoverer fem udvalgte danske digitale økosystemer overfor nationale og internationale, digitale talenter i alderen 25-35 år.
Udbyder har til hensigt på baggrund af denne annoncering at indgå en filmproduktionsaf-tale med den vindende tilbudsgiver. Den vindende tilbudsgiver skal som en del af projektet levere både koncept og manuskript til film, musikvideo og interviews, ligesom den vindende tilbudsgiver skal forestå produktionen af sådanne film.
Annonceringsmaterialet indeholder et eksempel på, hvordan et sådant koncept og filmmanuskript kan se ud. Tilbudsgiver skal ved udarbejdelse af tilbuddet tage udgangspunkt i det vedlagte eksempel på filmoplæg og bygge videre på dette.

For yderligere information om opgaven henvises til vedhæftede annonceringsbetingelser.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 31-01-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 31-01-2020)
Titel Aflyst: Annoncering af filmproduktionsaftale til promovering af udvalgte danske digitale økosystemer
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Aflyst: Opgaven lyder på (i) at identificere den rette form og det rette indhold og narrativ til et filmformat som kan bidrage til markedsføring af den danske digitale branche og (ii) at producere en sådan film.
Udbyder ønsker at få produceret en i international sammenhæng unik, engelsksproget ”hovedfilm” samt en række mindre film, herunder en musikvideo, der promoverer fem udvalgte danske digitale økosystemer overfor nationale og internationale, digitale talenter i alderen 25-35 år.
Udbyder har til hensigt på baggrund af denne annoncering at indgå en filmproduktionsaf-tale med den vindende tilbudsgiver. Den vindende tilbudsgiver skal som en del af projektet levere både koncept og manuskript til film, musikvideo og interviews, ligesom den vindende tilbudsgiver skal forestå produktionen af sådanne film.
Annonceringsmaterialet indeholder et eksempel på, hvordan et sådant koncept og filmmanuskript kan se ud. Tilbudsgiver skal ved udarbejdelse af tilbuddet tage udgangspunkt i det vedlagte eksempel på filmoplæg og bygge videre på dette.

For yderligere information om opgaven henvises til vedhæftede annonceringsbetingelser.
Annonceret 21-10-2019 kl. 16.10
Deadline 11-11-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Da Udbyder har et fast budget på 3,1 mio. kr., vil tilbud udelukkende blive evalueret på kvalitet.
Ved vurderingen af, hvilket tilbud der indebærer det bedste forhold mellem pris og kvalitet, vil Udbyder anvende følgende underkriterier med den anførte vægt: Eksempler på kunstnerisk materiale (50%) og Procesbeskrivelse og opgaveløsning (50%).
For nærmere information henvises til annonceringsbetingelsernes pkt. 9.
Dokumenter
Ordregiver Digital Hub Denmark // CVR:39564882
Skønnet kontraktsum 3100000 DKK
Udvælgelseskriterier Udbyder forventer at udvælge og prækvalificere tre ansøgere på baggrund af følgende kriterier:
*CV'er: Hvilke ansøgere, der på baggrund af de fremlagte CV'er, vurderes at have den største og mest relevante erfaring i relation til den annoncerede opgave.
*Oplæg: Hvilke ansøgere, der er kommet med det oplæg, jf. 6.2.1 i annonceringsbetingelserne, som efter Udbyders vurdering er bedst egnet til at løse opgaven.
Adresse Dampfærgevej 27-29
2100
København Ø
CPV kode 92111000-2 - Film- og videoproduktion
92111200-4 - Produktion af reklame-, propaganda- og informationsfilm og -videobånd
Udbudsform Begrænset udbud (indkaldelse af interessetilkendegivelser/prækvalifikation)
SMV venligt Ja
Kontaktperson Asbjørn Dalum Andersen
Kontakt E-mail: asb@bechbruun.com
Telefon: +45 72273398
Modtagers firmanavn Bech-Bruun Advokatparnerselskab, att: Asbjørn Dalum Andersen
Adresse for modtagelse af tilbud asb@bechbruun.com og abl@bechbruun.com
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[31-01-2020 13:37:05]
Udbuddet er aflyst, da Digital Hub Denmarks bestyrelse ikke har godkendt den endelige finansiering af projektet, hvorfor filmene ikke skal produceres og annonceringen annulleres, jf. annonceringsbetingelsernes pkt. 11.

Åbn tidligere version 21-10-2019 Luk tidligere version 21-10-2019
Titel Annoncering af filmproduktionsaftale til promovering af udvalgte danske digitale økosystemer
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Opgaven lyder på (i) at identificere den rette form og det rette indhold og narrativ til et filmformat som kan bidrage til markedsføring af den danske digitale branche og (ii) at producere en sådan film.
Udbyder ønsker at få produceret en i international sammenhæng unik, engelsksproget ”hovedfilm” samt en række mindre film, herunder en musikvideo, der promoverer fem udvalgte danske digitale økosystemer overfor nationale og internationale, digitale talenter i alderen 25-35 år.
Udbyder har til hensigt på baggrund af denne annoncering at indgå en filmproduktionsaf-tale med den vindende tilbudsgiver. Den vindende tilbudsgiver skal som en del af projektet levere både koncept og manuskript til film, musikvideo og interviews, ligesom den vindende tilbudsgiver skal forestå produktionen af sådanne film.
Annonceringsmaterialet indeholder et eksempel på, hvordan et sådant koncept og filmmanuskript kan se ud. Tilbudsgiver skal ved udarbejdelse af tilbuddet tage udgangspunkt i det vedlagte eksempel på filmoplæg og bygge videre på dette.

For yderligere information om opgaven henvises til vedhæftede annonceringsbetingelser.
Annonceret 21-10-2019 kl. 16.14
Deadline 11-11-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Da Udbyder har et fast budget på 3,1 mio. kr., vil tilbud udelukkende blive evalueret på kvalitet.
Ved vurderingen af, hvilket tilbud der indebærer det bedste forhold mellem pris og kvalitet, vil Udbyder anvende følgende underkriterier med den anførte vægt: Eksempler på kunstnerisk materiale (50%) og Procesbeskrivelse og opgaveløsning (50%).
For nærmere information henvises til annonceringsbetingelsernes pkt. 9.
Dokumenter
Ordregiver Digital Hub Denmark // CVR:39564882
Skønnet kontraktsum 3100000 DKK
Udvælgelseskriterier Udbyder forventer at udvælge og prækvalificere tre ansøgere på baggrund af følgende kriterier:
*CV'er: Hvilke ansøgere, der på baggrund af de fremlagte CV'er, vurderes at have den største og mest relevante erfaring i relation til den annoncerede opgave.
*Oplæg: Hvilke ansøgere, der er kommet med det oplæg, jf. 6.2.1 i annonceringsbetingelserne, som efter Udbyders vurdering er bedst egnet til at løse opgaven.
Adresse Dampfærgevej 27-29
2100
København Ø
CPV kode 92111000-2 - Film- og videoproduktion
92111200-4 - Produktion af reklame-, propaganda- og informationsfilm og -videobånd
Udbudsform Begrænset udbud (indkaldelse af interessetilkendegivelser/prækvalifikation)
SMV venligt Ja
Kontaktperson Asbjørn Dalum Andersen
Kontakt E-mail: asb@bechbruun.com
Telefon: +45 72273398
Modtagers firmanavn Bech-Bruun Advokatparnerselskab, att: Asbjørn Dalum Andersen
Adresse for modtagelse af tilbud asb@bechbruun.com og abl@bechbruun.com