Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Kontrakt om Ungas syn på Norden, klimat, samhällsengagemang och språk

Nordiska ministerrådets sekretariat planerar en undersökning till den nordiska befolkningen om attityder till Norden, klimatförändringar och demokratiskt engagemang, som en del av det fortsatta arbetet med statsministrarnas vision 2030.
Vad tycker de nordiska människorna om klimatförändringar och vad tycker de att Norden bör göra? Vi vill särskilt förstå i vilken grad den nordiska befolkningen har tilltro till politikernas förmåga att lösa klimatfrågan, med särskild fokus på de ungas tilltro till de demokratiska processerna.
Undersökningen ska vara av sådan omfattning att den är representativ för hela befolkningen i Norden samt respektive nordiskt land (inklusive Åland, Grönland och Färöarna), men vi önskar att särskilt fånga upp ungas (omkring 16-25 år) hållningar till Norden och klimatförändringar. Gruppen unga ska därför vara överrepresenterat i urvalet.
Uppköparen använder Mercell Sourcing Services för detta anbud. För att anmäla ditt intresse och få tillgång till dokument, måste du kopiera och klistra in länken nedan i adressfältet i din webbläsare. https://permalink.mercell.com/0.aspx. Välj sedan det relevanta anbudet.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 21-10-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 21-10-2019)
Titel Kontrakt om Ungas syn på Norden, klimat, samhällsengagemang och språk
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Nordiska ministerrådets sekretariat planerar en undersökning till den nordiska befolkningen om attityder till Norden, klimatförändringar och demokratiskt engagemang, som en del av det fortsatta arbetet med statsministrarnas vision 2030.
Vad tycker de nordiska människorna om klimatförändringar och vad tycker de att Norden bör göra? Vi vill särskilt förstå i vilken grad den nordiska befolkningen har tilltro till politikernas förmåga att lösa klimatfrågan, med särskild fokus på de ungas tilltro till de demokratiska processerna.
Undersökningen ska vara av sådan omfattning att den är representativ för hela befolkningen i Norden samt respektive nordiskt land (inklusive Åland, Grönland och Färöarna), men vi önskar att särskilt fånga upp ungas (omkring 16-25 år) hållningar till Norden och klimatförändringar. Gruppen unga ska därför vara överrepresenterat i urvalet.
Uppköparen använder Mercell Sourcing Services för detta anbud. För att anmäla ditt intresse och få tillgång till dokument, måste du kopiera och klistra in länken nedan i adressfältet i din webbläsare. https://permalink.mercell.com/0.aspx. Välj sedan det relevanta anbudet.
Deadline 13-11-2019 kl. 14.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Link til udbudsmateriale https://permalink.mercell.com/115875361.aspx
Ordregiver Nordisk Ministerråd - Sekretariatet
Skønnet kontraktsum 900000 DKK
Adresse Ved Stranden 18
1061
København K
CPV kode 75110000-0 - Generelle offentlige tjenester
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Ulf Andreasson
Kontakt E-mail: ulan@norden.org
Telefon: +45 29692960
Modtagers firmanavn Mercell Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbud https://permalink.mercell.com/115875361.aspx