Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Operationsteknik 2019/S 203-493709

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører indkøb af Procedurepakker indenfor specialeområderne Gastroenterologi, Kardiologi, samt Thorax- og Karkirurgi. Udbuddet består af 20 delkontrakter, svarende til 20 forskellige procedurepakker. Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling, hvor der prækvalificeres 5 ansøgere. Det er et minimumskrav, at Ansøger har relevant erfaring med levering af procedurepakker til hospitaler i form af minimum 1 tilsvarende reference indenfor de seneste 3 år. Såfremt at antallet af Ansøgere der opfylder de angivne betingelser for deltagelse i udbuddet overstiger 5 vil der ske en udvælgelse på baggrund af teknisk og faglig formåen - Ordregiver først og fremmest lægge positiv vægt på antallet af forskellige hospitaler som Ansøger har leveret procedurepakker til indenfor specialeområderne Gastroenterologi, Kardiologi, samt Thorax- og Karkirurgi, dernæst vægtes det fulde antal af forskellige hospitaler som Ansøger har leveret procedurepakker til.

Læs mere
Ordregiver Region Nordjylland
Annonceret 21-10-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 21-10-2019 kl. 10.00
Deadline 18-11-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:493709-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse