Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2019/S 203-493226

Kort beskrivelse

Guldborgsund Spildevand A/S (herefter "Bygherre") planlægger efter en renseanlægsstruktur med 10 blivende anlæg, hvoraf flere er stærkt nedslidte. 4 af disse anlæg, heriblandt Nykøbing Renseanlæg, står foran omfattende ombygninger og renoveringer.

Det er Bygherres håb, at Nykøbing Renseanlæg efter ombygning vil vise løsninger på de aktuelle udfordringer – og blive et renseanlæg, som peger mod nye tider.

Bygherre ønsker med den udbudte renovering af Nykøbing Renseanlæg at signalere en overgang til en hverdag, hvor den daglige drift baseres på fjernovervågning, samt planlagte og forebyggende vedligeholdelsesindsatser, hvilket medfører en reduktion af driftsomkostningerne. Denne overgang indebærer en omfattende teknisk og mental omstilling.

Læs mere
Ordregiver Guldborgsund Spildevand A/S
Deadline 18-11-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:493226-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse