Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 202-492708

Kort beskrivelse

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen ("UFST") har behov for at videreføre og udvide en eksisterende kontrakt med leverandøren KGH Digital AB og opnå en samlet EUTK-compliant (EU-toldkodeks) TQS-platform ved gennemførelse af en direkte tildeling af modulerne ITE Quota og ITE Surveillance til KGH Digital AB. Den eksisterende kontrakt, der indeholder licenser til modulet Taric samt service og vedligeholdelse, udvides således til at omfatte en samlet TQS-platform ved tilkøb af de nødvendige moduler for at opnå en EUTK compliant platform. Da UFST ikke kender den endelige dato for dem samlede EUTK implementering ønsker UFST samtidig at forlænge den nuværende kontrakt, der stadig indeholder option på 2 års forlængelse, og gøre denne tidsubegrænset med mulighed for opsigelse, hvorefter kontrakten kan understøtte EU tidsplanen MASP og implementeringen af den samlede danske EUTK understøttelse.

Læs mere
Ordregiver Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:492708-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed