Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 202-490422

Kort beskrivelse

Region Hovedstaden indgik i 2015 på baggrund af en udbudsforretning kontrakt med F.J. Poulsen A/S om en storentreprise på alt anlægsarbejdet på den godt ca. 56 000 m2 store udbygning af Herlev Hospital.

Anlægsarbejderne for område L2, L3, L4 og L5 var ikke omfattet af dette udbud, men skal udføres. Som konsekvens heraf agter Region Hovedstaden at tildele anlægsarbejderne for område L2, L3, L4 og L5 til F.J. Poulsen A/S. Derudover agter Region Hovedstaden at tildele anlægsarbejder (råjordsregulering) for område L11 til F.J. Poulsen A/S (EA14).

Der henvises til pkt. II.2.4) for yderligere oplysninger.

Læs mere
Ordregiver Region Hovedstaden - Nyt Hospital Herlev
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:490422-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed