Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Elektricitet 2019/S 200-485283

Kort beskrivelse

Med denne meddelelse ønsker Radius Elnet A/S at offentliggøre, at Radius Elnet A/S opstarter indkøbet af elektricitet til brug for nettab i Radius Elnet A/S samt på en række aftagesteder. Leveringsåret er 2020.

Volumen er estimeret til 320 GWh på nettab og 6 GWh på aftagesteder.

Bemærk at indkøbet er undtaget fra udbudspligt i medfør af forsyningsvirksomhedsdirektivets (direktiv 2014/25/EF af 26.2.2014) artikel 23, da indkøbet vedrører levering af energi til en ordregiver omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet artikel 9, stk. 1. Forsyningsvirksomhedsdirektivets regler finder derfor ikke anvendelse på indkøbet.

Radius Elnet A/S indkøb af elektricitet baserer sig på et frivilligt udbud.

Læs mere
Ordregiver Radius Elnet A/S
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:485283-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse