Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2019/S 200-485231

Kort beskrivelse

Sallingsundbroen er en bjælkebro fra 1978 over Sallingsund, der forbinder øen Mors med halvøen Salling og er en del af hovedvej 26. Broen er 1,7 km lang, 16,7 m bred og har en gennemsejlingshøjde på 26 m.

Entreprisen omfatter i hovedtræk følgende arbejder:

Omisolering:

- Fjernelse af eksisterende belægninger og fugtisolering,

- Ny fugtisolering og belægning,

- Forstærkning af fortovsplade,

- Eventuelle betonreparationer.

Udskiftning af fuger:

- Fjernelse af eksisterende fuger,

- Nye fuger.

Autoværn/vindskærm:

- Fjernelse af eksisterende autoværn og vindskærm,

- Etablering af nyt autoværn og vindskærm.

Trafikale foranstaltninger:

- Trafikale foranstaltninger under arbejdets gennemførelse.

Arbejdet planlægges udført som i perioden 2020 – 2022. Der arbejdes alle 3 år kun i sommerhalvåret (ca. marts – oktober, begge måneder inkl.).

Læs mere
Ordregiver Vejdirektoratet
Annonceret 16-10-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 16-10-2019 kl. 10.00
Deadline 04-12-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:485231-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (15-10-2019)

Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2019/S 199-482586

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:482586-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Sallingsundbroen er en bjælkebro fra 1978 over Sallingsund, der forbinder øen Mors med halvøen Salling og er en del af hovedvej 26. Broen er 1,7 km lang, 16,7 m bred og har en gennemsejlingshøjde på 26 m.

Entreprisen omfatter i hovedtræk følgende arbejder:

Omisolering:

- Fjernelse af eksisterende belægninger og fugtisolering,

- Ny fugtisolering og belægning,

- Forstærkning af fortovsplade,

- Eventuelle betonreparationer.

Udskiftning af fuger:

- Fjernelse af eksisterende fuger,

- Nye fuger.

Autoværn/vindskærm:

- Fjernelse af eksisterende autoværn og vindskærm,

- Etablering af nyt autoværn og vindskærm.

Trafikale foranstaltninger:

- Trafikale foranstaltninger under arbejdets gennemførelse.

Arbejdet planlægges udført som i perioden 2020 – 2022. Der arbejdes alle 3 år kun i sommerhalvåret (ca. marts – oktober, begge måneder inkl.).

Læs mere
Ordregiver Vejdirektoratet
Annonceret 15-10-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 15-10-2019 kl. 10.00
Deadline 04-12-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:482586-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse