Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 199-482585

Kort beskrivelse

Vedligehold af kommunale veje i 15 år.

Indeholdt i kontrakten er løbende registrering af de pågældende veje, og udbedring hvor nødvendigt iht. Standarden beskrevet i kontrakten, og øvrige gældende dokumenter.

Aftalen er gældende for alle veje beliggende i åbent land samt boligveje i villaområder, belligende i Odder Kommune. Samlet dækker udbuddet over ca. 278 km vej (Se Bilag 1 til udbudsmaterialet).

Tilstanden på vejnettet skal løbende registreres af en uvildig tredjepart, hvor det kontrolleres, om de udbudte krav er overholdt. Kontrollen udføres hvert år, men kun på en del af vejnettet, typisk mellem 1/3 og 1/5 af vejene. Nyudlagte slidlagsstrækninger kontrolleres ikke, før der gået nogle år. Data fra registrering skal indtastes i Vejman.

Ydelsen vedrørende registrering og indtastning er indeholdt i kontrakten.

Læs mere
Ordregiver Odder Kommune
Deadline 15-11-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:482585-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse