Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 199-482557

Kort beskrivelse

Aarhus Kommune forventer primo december 2019 at offentliggøre udbud af anlægsentreprisen vedr. Bering Beder Vejen.

Der forventes licitation medio februar 2020.

Baggrunden for nærværende forhåndsmeddelelse er at gøre evt. interesserede entreprenører opmærksom på det forestående udbud. Forhåndsmeddelelsens formål er således alene af orienterende karakter.

Vejprojektet er desuden beskrevet på kommunens hjemmeside https://bering-bedervejen.aarhus.dk/

Arbejdet skal udføres i hovedentreprise.

Den vindende entreprenør skal således forestå det samlede anlægsarbejde med etablering af ny omfartsvej syd for Aarhus, Bering Beder Vejen.

Læs mere
Ordregiver Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:482557-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse