Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2019/S 197-479936

Kort beskrivelse

Aarhus Havn og Aarhus Vand A/S udbyder i fællesskab 2 aftaler omfattende geotekniske forundersøgelser for henholdsvis Aarhus ReWater (et nyt renseanlæg), samt den planlagte udvidelse af Aarhus Havn (Østhavnen/Yderhavnen). De 2 aftaler tildeles samme tilbudsgiver.

Formålet med de geotekniske forundersøgelser i nærværende udbud er at kortlægge jordbundsforholdene i de potentielt nye landområder, "Hovedforslaget" og "Alternativ 2", for den fremtidige placering af Aarhus ReWater, samt for den planlagte udvidelse af Aarhus Havn (Yderhavnen). De geotekniske forundersøgelser består overordnet set af geotekniske boringer og CPT-forsøg på vand, miljøundersøgelser og geotekniske laboratorieforsøg.

Aarhus Havn og Aarhus Vand vælger at gennemføre dette udbud i fællesskab, for at sikre konsistens og synergi mellem de 2 naboprojekter.

Læs mere
Ordregiver Aarhus Vand A/S
Annonceret 11-10-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 11-10-2019 kl. 10.00
Deadline 28-10-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:479936-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed