Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Saltspredere 2019/S 197-477678

Kort beskrivelse

Vejdirektoratet planlægger et udbud for køb af saltspredere i perioden 2020 til 2023. I den forbindelse vil Vejdirektoratet gennemføre en indledende markedsundersøgelse, jf. udbudslovens § 39. Markedsundersøgelsen vil foregå som individuelle møder i dagene 11., 12. og 13 november 2019 mellem kl. 09:00-16:00 hos Vejdirektoratet. De første 2 dage afholdes møderne hos Vejdirektoratet i Aalborg og den 3. dag hos Vejdirektoratet i København, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V. Frist for ansøgning om deltagelse i møderne er tirsdag den 29.10,2019 kl. 15:00. Ansøgningen skal sendes elektronisk per e-mail til mael_k@vd.dk Ansøgningen må maksimalt fylde 8 A4-sider. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af ansøgers erfaringer med levering af saltspredere. Ligeledes skal ansøgningen indeholde navn og titel på der personer, der vil deltage i mødet. Vejdirektoratet ønsker at gennemføre markedsundersøgelsen med op til 5 ansøgere.

Læs mere
Ordregiver Vejdirektoratet
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:477678-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse