Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

19/39461 - Layout, trykning, design og levering af magasinet Sund i Syd

Indkøb af layout, trykning, design og levering af magasinet Sund i Syd til Region Syddanmark

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 10-10-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 10-10-2019)
Titel 19/39461 - Layout, trykning, design og levering af magasinet Sund i Syd
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Indkøb af layout, trykning, design og levering af magasinet Sund i Syd til Region Syddanmark
Deadline 31-10-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Økonomi 40 % - Kvalitet 60 %
Link til udbudsmateriale http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/251907
Ordregiver Region Syddanmark
Udvælgelseskriterier De obligatoriske udelukkelsesgrunde, der nævnes i Udbudslovens §§ 135 og 136, finder anvendelse.

Det bemærkes, at en Ansøger, der har ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger, alene vil blive udelukket på denne baggrund, hvis denne gæld er på 100.000 kr. eller derover.

Udover finder følgende frivillige udelukkelsesgrund anvendelse (der henvises til Udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser):
• Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1,nr. 2.

Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav for at få sin ansøgning taget i betragtning:

Det er et minimumskrav, at den samlede årsomsætning, dvs. nettoomsætningen, for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår er minimum 1.500.000 danske kroner.

Det er et minimumskrav, at Ansøger har relevant erfaring i form af mindst 1 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af layout, trykning, design og levering af et lignende magasin til en organisation. Et magasin anses for lignende, når magasinet omhandler sundhedsstof og magasinet er på minimum 20 sider inkl. forside og bagside. Det er herudover et minimumskrav, at der til den pågældende reference er leveret 120.000 eksemplarer af magasinet gennemsnitlig pr. år i kontraktens løbetid.
Adresse Damhaven 12
7100
Vejle
CPV kode 79800000-2 - Trykning og hermed beslægtede tjenesteydelser
Udbudsform Begrænset udbud (indkaldelse af interessetilkendegivelser/prækvalifikation)
Kontaktperson Githa Nørager
Kontakt E-mail: Githa.Norager@rsyd.dk
Telefon: +45 24628828
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning

Udbuddet gennemføres i henhold til Afsnit IV i Udbudsloven om annonceringspligt for varer og tjenesteydelser.

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud, hvilket indebærer, at enhver økonomisk aktør kan ansøge om at blive prækvalificeret, men det er alene de prækvalificerede ansøgere, der kan afgive tilbud.

Ordregiver har til hensigt at prækvalificere 3 ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud.