Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder 2019/S 196-476038

Kort beskrivelse

Egedal Kommune ønsker at sende det foreløbige udbudsmateriale i høring hos markedet, således at det kan sikres, at udbudsmaterialet er bedst muligt for både udbyder og markedet.

Kontrakten omhandler pleje og vedligeholdelse af en del af Kommunens grønne områder og arealer, samt drift og vedligeholdelse af veje og rabatter lang veje. Vederlaget er fastsat på forhånd og opgaven er på nær de ydelser der indgår som konkurrenceparameter også fastlagt på forhånd.

Det er muligt at give skriftlig feedback og høringssvar ved at skrive til Udbud@egekom.dk

Derudover er det muligt at deltage i et individuelt dialogmøde med Kommunen omkring opgaven.

Der henvises til vedlagte Hørings-brev og til selve udbudsmaterialet for nærmere information om opgaven og høringen.

Læs mere
Ordregiver Egedal Kommune
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:476038-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordsjælland
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse