Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Køb og salg af fast ejendom 2019/S 195-474782

Kort beskrivelse

Københavns Kommune ønsker at anlægge et botilbud for sindslidende i Sydhavnen. Dette ønske tænkes opnået ved, at Københavns Kommune indgår en købsaftale om et færdigt projekt, hvorved Sælger (grundejer) kommer til at agere bygherre. Dette skyldes, at grundejer har betinget grundsalget af, at grundejer skal stå for opførelsen af byggeriet.

Calum A/S (grundejer) ejer via selskabet Ellebjergvej 39 A/S, matr.nr. 172, Kongens Enghave, København, som kommunen har fået tilbud om at erhverve. Kommunens erhvervelse er betinget af at grundejer står for opførelsen af de påtænkte 2 x 27 boliger, som skal anvendes til sindslidende efter serviceloven af København Kommunes socialforvaltning. Kommunen har således fået tilbud om at købe ejendommen som et nøglefærdigt botilbud. Ejendommen får et forventet nettoareal på ca. 4 815m2. Hvis kommunen indgår aftale med grundejer om at købe den pågældende ejendom, vil den blive opført af sælger via ”delegeret bygherremodel", jf. nærmere herom nedenfor.

Læs mere
Ordregiver Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme og Indkøb
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:474782-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed