Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Varmepumper 2019/S 194-472700

Kort beskrivelse

Skårup Fjernvarme ønsker at etablere en eldrevet varmepumpe på ca. 1,8 MW-varme, der kan anvende udeluft som varmekilde. Varmepumpen skal etableres på lokationen Nyborgvej 438 A, 5881 Skårup, matrikel nr. 18ø, hvor det eksisterende solvarmeanlæg er placeret, som Skårup Fjernvarme ejer. Værkets nuværende fjernvarmecentral er placeret på lokationen Traverskiftet 1, 5881 Skårup, ca. 300 m derfra i lige linje nord. Varmepumpen skal varetage fjernvarmeproduktionen som en selvstændig produktionsenhed og i samspil med akkumuleringstanken ved solvarmeanlægget og værkets eksisterende motor- og kedelanlæg ved fjernvarmecentralen. Varmen skal afsættes til den eksisterende rørforbindelse, der løber mellem solvarmeanlægget og fjernvarmecentralen og herfra sendes ud i byen. Afgangstemperaturen fra varmepumpen skal kunne reguleres for at opnå den optimale drift med varmepumpeanlægget, i alle driftspunkter.

Tryk her https://permalink.mercell.com/114679601.aspx

Læs mere
Ordregiver PlanEnergi
Deadline 04-11-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:472700-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed