Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 194-470445

Kort beskrivelse

Region Midtjylland udbyder kontrakt på totalrådgivning i forbindelse med renovering og ombygning af den eksisterende ejendom beliggende Østervangsvej 28, Randers. Bygningen skal efter ombygningen rumme et nyt psykiatrisk ambulatorium i Randers. Region Midtjylland opfordrer til, at interesserede ansøgere danner et totalrådgiverteam, der dækker alle arkitekt- og ingeniørfaglige ydelser til realisering af projektet.

Den samlede økonomiske ramme for projektet udgør 16 800 000 DKK ekskl. moms, og omfatter håndværkerudgifter herunder byggepladsudgifter, bygherre-leverancer og 12,5% til uforudsete udgifter. Miljøsanering og nedrivning er ikke en del heraf.

Læs mere
Ordregiver Region Midtjylland, Psykiatri og Social
Annonceret 08-10-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 08-10-2019 kl. 10.00
Deadline 05-11-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:470445-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse