Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 194-470442

Kort beskrivelse

Opgaven vedrører opførelse af nyt undervisningsbyggeri på ca. 2 500 m2 brutto til brug for HF og VUC Nordsjælland.

Bygningen opføres i 3 etager og skal minimum rumme 12 klasselokaler, herunder faglokaler til billedkunst, geografi, biologi og naturfag. Herudover indeholder bygningen fællesfaciliteter, vejledningslokaler/administration og lærefaciliteter.

Bygningen skal opføres, så den passer til stedet og ind i byens historiske kontekst i forhold til såvel materialer som udtryk.

Opgaven udføres som "integreret byggeri", hvilket betyder, at parterne efter aftaleindgåelse har en samarbejdsfase, mens projektmaterialet frem til og med myndighedsprojekt udarbejdes. Samarbejdsmodellen er nærmere beskrevet i samarbejdsaftalen.

Byggeriet er nærmere beskrevet i byggeprogrammet og det øvrige udbudsmateriale.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på https://www.rib-software.dk/udbudsportal under TN338086A.

Læs mere
Ordregiver HF & VUC Nordsjælland
Annonceret 08-10-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 08-10-2019 kl. 10.00
Deadline 05-11-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:470442-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordsjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse