Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Finansielle tjenester og forsikringstjenester 2019/S 193-470118

Kort beskrivelse

Aalborg Forsyning ønsker at gennemføre et samlet EU-udbud for det samlede forsikringsprogram for alle forsyningsarter med det formål at opnå den højeste grad af synergi ved et samlet indkøb af forsikringsafdækning.

Aftalekomplekset består af 2 kontrakter med tilhørende delkontakter (i alt 13 delkontrakter, der er defineret ved forsikringsgenstand og forsikringsbranche. Kontakterne er fordelt på 2 Kontraktparadigmer; A og B, hvoraf Kontrakt A er omfattet af nærværende udbud. Kontrakt B udbydes særskilt i henhold til reglerne i Udbudslovens afsnit II.

Læs mere
Ordregiver Aalborg Service A/S
Annonceret 07-10-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 07-10-2019 kl. 10.00
Deadline 05-11-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:470118-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed