Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Drift af vaskeri 2019/S 193-469005

Kort beskrivelse

Ved dette udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på en fuldstændig drift i en 10-årig periode af Ordregivers vaskerier i følgende afdelinger (pulje 2):

- 6 - Lervadparken,

- 12 - Mosegårdsparken B,

- 14 - Nedergården,

- 20 - Glasværket,

- 25 - Herluf Trolle Parken,

- 26 - Niels Bohr Parken,

- 42 - Thorsgården l,

- 49 - Sydfyn,

- 71 - Fr. Vll's Stiftelse,

- 72 - Hindemaevej Ullerslev,

- 79 - Højsletten,

- 84 - Sønderport,

- 86 - Piledammen.

Den vindende tilbudsgiver skal levere alle ydelser forbundet med at drive Ordregivers vaskerier i ovenstående afdelingerne, herunder blandt andet levering og udskiftning af manglende, forældet og ufunktionsdygtigt vaskeriudstyr, service og drift af eksisterende og udskiftet vaskeriudstyr og påfyldning af sæbe og skyllemiddel. Den vindende tilbudsgiver skal desuden levere et afregningssoftware til brug for fakturering samt betaling- og reservationssoftware mv..

Udbud af pulje 2 er 2. ud af 3 udbud af vaskeridrift. Pulje 3 forventes udbudt i 4. kvartal 2019.

Læs mere
Ordregiver Fyns Almennyttige Boligselskab
Deadline 13-11-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:469005-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse